Disclaimer

Prepaidpoint voorziet de Vectone.prepaidpoint.nl website als een service richting het publiek en de eigenaars, Vectone Mobile.

Content

De onderhouder van deze webshop, Prepaidpoint, is niet verantwoordelijk voor, en wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af , van elke vorm van schade dat voortvloeit uit het gebruik van deze website of het vertrouwen op de informatie die op deze website staat. Hoewel de informatie op deze website periodiek wordt bijgehouden, kan er geen garantie gegeven worden dat deze informatie compleet of correct is.

Gebruik

Al de gebruikte assets bij het creeeren van deze website, waaronder tekst en beelden, mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, gedownload of op wat voor manier dan ook uitgezonden worden, zonder eerst toestemming te hebben verkregen van Prepaidpoint.

Content van derden

Hoewel de website van Prepaidpoint mogelijk links bevat, die direct toegang geven naar andere internet bronnen of diensten waaronder andere websites, kan Prepaidpoint niet aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid en inhoud van deze externe bronnen.

Links vanuit Prepaidpoint naar derde partijen vormen geen goedkeuring vanuit Prepaidpoint van de producten of services van deze derde partijen. Enige vorm van reclame, productiformatie of informatie over diensten op deze website is geen goedkeuring vanuit Prepaidpoint. Prepaidpoint heeft niet onderzocht wat enige beweringen van de adverteerder zijn. The appearance on the website of advertisements and product or service information does not constitute an endorsement by Prepaidpoint, and Prepaidpoint has not investigated the claims made by any advertiser. Product information is based solely on material received from suppliers.